Drijfverenscan

Drijfveren gaan over wat je motiveert en hoe je denkt. Als mens reageer je vaak onbewust vanuit de drijfveren die voor jou belangrijk zijn. Deze drijfveren vormen dan ook je normale denkkader. Het grootste deel van de tijd ben je je echter niet bewust van je eigen drijfveren. Terwijl de uitwerking van jouw drijfveren zichtbaar zijn in je gedrag. Om inzichtelijk te krijgen wat jouw drijfveren zijn en waar jouw weerstand zit, kan je bij mij een drijfverenscan maken. Ik ben opgeleid en gecertificeerd door Intodrives. Ik maak dan ook gebruik van deze drijfverenscan, die gebaseerd is op de theorie van de Amerikaanse psycholoog Clare Graves. IJsberg De psycholoog David McClelland vergelijkt de mens met een ijsberg. Ons menselijk gedrag is dan het zichtbare deel van de ijsberg, datgene dat boven de waterlijn uitsteekt. Onze drijfveren vormen echter het niet-zichtbare deel van de ijsberg.

Deze bevinden zich onder de waterlijn en dat stuk van de ijsberg is vele malen groter.

Onze drijfveren zijn dat wat we vinden en willen. Ze geven dan ook richting aan ons gedrag en aan de keuzes die we maken. Daarmee is het zinvol te weten wat er onder de waterlijn gebeurt, als we onszelf willen begrijpen of zaken willen veranderen. De drijfverenscan is daarvoor ontwikkeld. Door inzicht te krijgen in jouw drijfveren, krijg je dus meer kennis over wat jij belangrijk vindt. En ook in wat jou energie kost en wat je motiveert.

Uitkomst

De uitkomst van de drijfverenscan creëert bewustwording. En daarmee vormt het een goede basis om in gesprek te gaan over allerlei verschillende onderwerpen. Hierbij valt te denken aan vragen op het gebied van:

 • loopbaanonderzoek
 • (ontwikkel-)assessments
 • persoonlijk ondernemerschap
 • coaching
 • belemmerende overtuigingen
 • persoonlijke ontwikkeling

Teams

De drijfverenscan wordt ook succesvol ingezet bij het trainen en ontwikkelen van teams. Ieder teamlid vult de scan individueel in en ontvangt een persoonlijk profiel van hun drijfveren. Daarnaast ontstaat er een teamprofiel. Dat geeft inzicht in de voorkeuren, sterke en minder sterke kanten van het team. Verder spreken de teamleden na het invullen van de scan dezelfde taal. Namelijk die van de drijfveer. Gebleken is dat dit een positieve uitwerking heeft op de onderlinge communicatie.

De drijfverenscan kan worden ingezet om groepen te trainen in de volgende situaties:

 • verbeteren van de communicatie
 • verkooptraining
 • begeleiden van veranderprocessen
 • verbeteren van de samenwerking en benutten van elkaars kwaliteiten
 • ondersteunen van cultuurverandering